Пошук


Дегустація
Доля каменів
Бутирін Денис
Доля каменів
«За багато мільйонів років до появи на Землі людини, чи то пак
першої амеби, на нашій планеті вже існувала цивілізація. Деякі вчені
не заперечують можливість подібного існування, однак категорич-
но заперечують доречність терміна «цивілізація» щодо нього. Чому
вони такі категоричні у своїх оцінках? Відповідь проста – цю спіль-
ноту формували не живі істоти, а камені. Так, саме розумні камені.
На погляд звичайної людини, камені не здатні що-небудь створити,
бо вони не можуть змінювати своє місце розташування та продуку-
вати собі подібних. Вони не можуть маніпулювати предметами, про-
гресувати у своєму розвитку, спілкуватися – а це і є визначальною
рисою цивілізації. Однак те, що камені не можуть переміщуватися,
ще не означає, що вони не здатні спілкуватися, тобто передавати інформацію. Найпростіше підтвердження цього – передавання даних із
комп’ютера на комп’ютер. Фактично це і є комунікація одного кремні-
євого кристала з іншим. А те, що кристали кремнію всередині наших
комп’ютерів розумні, не викличе сумніву майже ні в кого.
Ця цивілізація панувала на Землі впродовж мільйонів років, аж
до початку кембрійського періоду, коли, згідно з дослідженнями вче-
них-палеонтологів, з’явилися перші примітивні форми органічного
життя. Зараз складно сказати, як виглядала наша планета, перебу-
ваючи у владі каменів. Зрозуміло лише одне, що, на жаль, жоден
з плодів багаторічної історії спільноти каменів до нас не дійшов. Їх
по-варварськи знищили наші предки, які виготовляли з каменів со-
кири й мотики. Можливо, у майбутньому така доля чекає й на низку
продуктів нашої цивілізації.
Але найцікавішим є не власне факт існування цивілізації каменів.
Після того як ззовні на Землю було занесене органічне життя, упро-
довж певного часу існували дві форми життя – кремнієва і вуглецева.
Повернутись до карти дегустацій