Пошук


Дегустація
Київ досвітній
Чорний Георгій Петрович
Київ досвітній
Про давню історію Києва написано величезну кількість
книг, статей, довідників та інших друкованих матеріалів. Пе-
реліки тільки основних із них, наведених, наприклад, у моно-
графіях про історію Києва та походження його назви1, містять
кілька сотень джерел. Та незважаючи на це, вони, на думку ав-
тора, не дають переконливих і вичерпних відповідей на низку
надзвичайно важливих питань з його історії, а саме: коли ви-
ник Київ, звідки походить його назва, яким часом датована пер-
ша писемна згадка про Київ, які народи його розбудовували,
чому в Софійському соборі Києва поряд із хрестами зображені
свастики та багато інших. У морі написаного про Київ відповіді
на ці питання або замовчуються, або ж даються необ’єктивно,
свідомо приправлені фальшивою та міфічною інформацією.
Виникає правомірне питання – з яких причин офіційну істо-
рію Києва звели до стану, який не відповідає об’єктивній не-
викривленій історії славного стародавнього міста, майбутньої
столиці Русі-України. На думку автора, існують принаймні три
основні причини.
Повернутись до карти дегустацій